Национален номер: 0700 155 35

Технически данни DOP

Продуктите притежават DOP Декларации за експлоатационни характеристики и необходимите сертификати за влагане в строителството.

Облицоване на помещения по санитарно-хигиенни изисквания

PVC Ламперията притежава  Здравна оценка за приложимостта в строителството от НЦХМЕХ на МЗ и сертификат от Националния институт по противопожарна охрана на МВР, което я прави приложима в обществени, административни, производствени помещения от хранително-вкусовата промишленост (мандри, пилчарници, цехове за преработка на месо и млечни продукти) и складови и санитарни помещения.

Сертификатите се предоставят при поискване въз основа на издаден документ  за покупка.

Можете да получите техническа информация за нашите различни продукти чрез изпращане на заявление чрез нашата контакт листа.