Национален номер: 0700 155 35

Стъпка 2: Монтиране на носещата конструкция

Монтаж > Монтаж Растерни тавани

  • Снемете точните размери на помещението и по тях направете разпределение чрез чертеж. Имайте пред вид размера на монтираното пано 60 см. Разделете дължината и ширината на помещението в см на 60 за да получите броя на паната. Остатъкът разделете на 2 за да постигнете симетричност на крайните части пана.
  • Закрепете шишовете за окачване на носещия профил на тавана посредством дюбели. Разстояние между точките на окачване около 1 м.
  • Монтирайте носещия профил и го нивелирайте.
  • Монтирайте напречните профили 1200 мм към носещите профили на разстояние 60 см един от друг.
  • Монтирайте напречните профили 600 мм към напречните профили 1200 мм.
  • При необходимост носещите профили 3000 мм могат да се съединяват с цел удължаване.