Национален номер: 0700 155 35

Стъпка 3: Монтиране на паната

Монтаж > Монтаж Растерни тавани

  • Прекарайте паното под ъгъл през носещата конструкция и го поставете внимателно на място. Паната трябва плътно да легнат в конструкцията на четирите си страни.
  • Някои видове пана имат посока на подреждане, в зависимост от цветовата гама.
  • Паната се режат c макетен нож или трион за дърво.