Useful

Какво трябва да имате предвид, за да си осигурите красив и здрав под дълги години

Първо и най-важното, прочетете инструкциите на производителя на пода и стриктно спазвайте правилата за монтаж. Всичко всъщност се свежда до три основни неща:

I Основата

Подът трябва да бъде положен върху стабилна и равна подложка с допустимо отклонение от 2 мм на дължина от 200 см. При ламината основата трябва да е суха, чиста и да има подходяща товароносимост. Като се има предвид, че ламинираните подове са силно податливи на влага, препоръчваме да се измери съдържанието на влага в основата. Когато не е инсталирана система за подово отопление, съдържанието на влага не трябва да надвишава 2% СМ в случая на цимент и 0,5% СМ при анхидрид. При система за подово отопление гореспоменатите стойности не трябва да надвишават съответно 1,8% CM и 0,3% CM.

Влагата във въздуха също може да увеличи концентрацията на вода в пода. Ето защо трябва да се осигури подходяща температура в помещението (+18 до + 23 oC) с едновременен контрол на относителната влажност (50–70%). Точното измерване е изключително важно, когато времето за изпълнение на проекта е кратко и се цели бързо завършване на обекта. Все пак подът трябва да изсъхне.

II Парна бариера

Преди монтажа на панелите върху минерална (циментова или анхидридна) основа трябва да се постави специална пароизолация, за да се защити системата от влага. Парова бариера трябва да се използва дори и при налична система за подово отопление.

Този слой е отговорен за защитата от влага. Той може да бъде направен от специална пароустойчива мембрана или подложка с интегрирана пароизолация. За да изберете подходяща пароустойчива мембрана, не гледйте дебелина й, а стойността на SD: колкото по-висока е стойността, толкова по-добра е защитата на пода от влага. Минималната необходима стойност на SD е > 75 m.

След като подът е готов, разгънете пароизолационната мембрана с припокриване 20-30 см. и я запечатайте с устойчива на влага лента. Мембраната трябва да припокрива и стените до 3–4 см. По-бързият и по-надежден метод е използването на подложки с интегриран паропотискащ филм - „2 в 1“ или „3 в 1“ - които съдържат самозалепващ се слой за улесняване на свързването. Вижте някои от нашите предложения:

 

Подложка за топлоизолация SECURA MAX AQUASTOP SMART 3в1  https://www.nolina.bg/bg/categories/product/secura-max-aquastop-smart

 

Подложка за подово отопление SECURA THERMO AQUASTOP SMART 3в1  https://www.nolina.bg/bg/categories/product/secura-thermo-aquastop-smart

 

III Подложка

 

Ако са добре подбрани и добре положени, подовите подложки ще удължат издръжливостта на пода и ще повишат комфорта на потребителя. Те допринасят за акустичния комфорт и ефективно предпазват клик система от механични повреди.

Производителите на подови панели изискват стабилна и равна основа. Разликите в нивото на пода не могат да бъдат елиминирани с помощта на подложка, с изключение на незначителни дефекти. Такива основи могат да абсорбират например малки частици от замазката и да направят повърхността достатъчно гладка, за да се положат панелите. Най-дебелите основи могат да компенсират неравности до 5 мм. В помещения с голяма натовареност подът трябва да е с най-висока стабилност и издръжливост.