Полезно Проекти

Облицоване на хладилни помещения

Вътрешната PVC облицовка е издръжлива на нулеви и минусови температури (до -20°С) и може да бъде използвана за изграждане на помещения, предназначени за охлаждане и съхранение на бързо развалящи се хранителни продукти в охладено или замразено състояние.