Полезно Проекти

Първи саниран жилищен блок в България, София кв. Зах.фабрика

Пилотен проект за саниране в България, в който Нолина ЕООД  участва като главен изпълнител с реконструкция и обновяване на общите жилищни части, водопроводна инсталация, ремонт и изолация на покрива и под покривното пространство, нанасяне на допълнителна външна изолация сайдинг на сградата и подмяна на старата дървена дограма.