Полезно Проекти

PVC таван на ветеринарна клиника Зоопланета

ПВЦ окачен таван с облицовки Нолина, монтиран на метална конструкция от CD и UD  профили. ПВЦ ламперия модел: Бял U-фуга 20 см ширина.