Полезно Проекти

Реновиране на фасада с външна облицовка сайдинг

Инвеститор Обект: Сервиз за ремонт на камиони Би Джи Макс ЕООД

Арена И.Т. ЕООД Пловдив бул. Княгиня Мария Луиза 58

Изпълнител: www.bgmax.bg

Обектът е изпълнен с външна облицовка American siding цвят сив >>