Полезно Новини

Бъдете отговорни към своето здраве и това на околните!

Фирма НОЛИНА е взела всички необходими мерки за ограничаване струпването на хора в обектите си.
Всички помещения се дезинфекцират съгласно инструкциите на РЗИ, ограничени са срещите с външни лица и са взети всички необходими мерки за защита на персонала.
В случай на промяна в обстановката в страната, ще ви информираме своевременно.
Вашето здраве е важно за нас! Бъдете отговорни към своето здраве и това на околните!