Полезно Проекти

Изолиране на фамилна къща в с. Винарово

Външна изолация със СИСТЕМА САЙДИНГ на къща в с. Винарово, област Стара Загора.

Обектът е изпълнен от Диан Петков и неговия екип.