Полезно

Монтаж на растерен окачен таван

Растерните окачени тавани от PVC се монтират бързо и лесно, без мокри и допълнителни завършващи процеси. PVC паната могат да се демонтират или заменят, затова е лесен достъпа до вградените в кухото пространство инсталации. Към паната могат симетрично да се вграждат осветителни и вентилационни елементи.

Стъпка 1: Поставяне на ъгловия L профил

 • Определете височината, на която искате да бъде окачения таван и маркирайте стените. Обозначете с водоравна линия.
 • Монтирайте ъгловия профил по водоравната линия. Закрепване с пирон-дюбел през 50 см.

Стъпка 2: Монтиране на носещата конструкция

 • Снемете точните размери на помещението и по тях направете разпределение чрез чертеж. Имайте пред вид размера на монтираното пано 60 см. Разделете дължината и ширината на помещението в см на 60 за да получите броя на паната. Остатъкът разделете на 2 за да постигнете симетричност на крайните части пана.
 • Закрепете шишовете за окачване на носещия профил на тавана посредством дюбели. Разстояние между точките на окачване около 1 м.
 • Монтирайте носещия профил и го нивелирайте.
 • Монтирайте напречните профили 1200 мм към носещите профили на разстояние 60 см един от друг.
 • Монтирайте напречните профили 600 мм към напречните профили 1200 мм.
 • При необходимост носещите профили 3000 мм могат да се съединяват с цел удължаване.

Стъпка 3: Монтиране на паната

 • Прекарайте паното под ъгъл през носещата конструкция и го поставете внимателно на място. Паната трябва плътно да легнат в конструкцията на четирите си страни.
 • Някои видове пана имат посока на подреждане, в зависимост от цветовата гама.
 • Паната се режат c макетен нож или трион за дърво.